002
3DopMaat.nl - love it!
logo_3DopMaat

DIGI WATCH

The Proxima concept is actually two devices - the rectangular phone and the wrist strap, which has a proximity sensor. The latter will beep if the two get separated by a certain distance.

De Proxima concept is eigenlijk twee apparaten - de rechthoekige telefoon en de polsband, die een proximity sensor heeft. Laatstgenoemde zal piepen wanneer beide gescheiden worden over een bepaalde afstand.