011
3DopMaat.nl - love it!
logo_3DopMaat

RELAXT!

Rob Cerneüs jr. worked in 2010 to create an art piece in the schoolyard of Praktijkschool 'de Brug' in Assendelft. Under his direction, students have their own hang-out designed for the new school.

Rob Cerneüs jr. heeft in 2010 gewerkt aan een kunstwerk voor op het schoolplein van Praktijkschool 'de Brug' in Assendelft. Onder zijn regie hebben leerlingen hun eigen Hang-Out ontworpen voor het nieuwe schoolgebouw.