003
3DopMaat.nl - love it!
logo_3DopMaat

DeepSea
Oil Drilling

PLAY VIDEO  

Fugro Synergy NV asked us to help complete this MEGA 3D project.
With the addition of some very Advanced Lifting and Processing Machinery, this 3D Process Visualization Project was succesfully completed.

Fugro Synergy NV vroeg ons te helpen met het voltooien van dit MEGA 3D project.
Door toevoeging van enkele zeer Complexe Hijs- en Verwerkingsmachines, werd de functionaliteit van dit 3D Proces Visualisatie Project succesvol compleet gemaakt.

FUGRO › OIL DRILLING | 3D | Video | Proces Visualization Close ¤